قاب عکس های بزرگ رنگ های مختلف

قاب عکس فومی

قاب عکس فومی

 

* دارای قابلیت استفاده رومیزی و نصب روی دیوار
* تعداد : ۱۰ عدد

* قیمت هر عدد : ۱۵۰۰ تومان
* ابعاد ۱۶ – ۲۰ سانت