قاب عکس فومی

* دارای قابلیت استفاده رومیزی و نصب روی دیوار 

* در رنگ های مختلف

* تعداد : ۱۰ عدد

* قیمت هر عدد : ۱۵۰۰ تومان

* ابعاد ۱۶ – ۲۰ سانت

 

قاب عکس فومی

 

قاب عکس فومی