بازی فکری مکعب هوش

بازی فکری مکعب هوش

بازی فکری مکعب هوش

با استفاده از قطعات هر صفحه می‌توان یک مکعب ساخت

محدوده سنی : بالای ۵ سال
رویکرد بازی : تقویت توانایی تفکر، تجزیه و تحلیل. افزایش مهارت های ریاضی و سعی و خطای هدفمند. قابلیت ساخت اجسام دو بعدی و سه بعدی